Deltakerantall

Deltakerantall 2016:

Dag 1: 512 deltakere

Dag 2: 562 deltakere

Ulike nasjonaliteter: 17

Oversikt