Verdal Hotell

Tilbake i drift etter konkursen, tidsnok til Sagamarsjen- helga. Ny driver på plass.

Verdal sentrum, tlf: 74 07 88 00

www.verdalhotell.no