Sagamarsjen virtual 2021

Virtual Saga March 2021 – information about participation

Help for registration? Click here.

The offer of virtual participation in the Saga March 2021 has been established for participants who, for one reason or another, do not have the opportunity to travel to Verdal to complete the march there. Due to travel restrictions due to Covid-19 or for other reasons.

We offer registration for 1 or 2-day participation with several optional distances – 5 -> 30 km every day.

Requirements for implementation and documentation:

To confirm that the participant has completed registered distances, an e-mail must be sent to [email protected] with screenshots from a system for distance tracking, which shows the distance completed and the date on which this was completed. This confirmation must be sent to the mentioned address no later than Sunday 29 August 2021.

You can complete the march at any time up to this date. When registering with two distances, there is no requirement that both must be completed on two consecutive days.

Starting fee and prizes:

Participation in a virtual march costs NOK 200 (20 €). Participant medals will be sent to the participant by mail after received documentation. It is not possible to register this year’s participation as an IML march.

Virtuell Sagamarsj 2021 – informasjon om deltakelse

Tilbudet om virtuell deltakelse på Sagamarsjen 2021 er etablert for deltakere som, av en eller annen grunn, ikke har anledning til å reise til Verdal for å gjennomføre marsjen der. På grunn av reiserestriksjoner grunnet Covid-19 eller av andre årsaker.

Vi tilbyr påmelding av 1 eller 2-dagers deltakelse med flere valgfrie distanser – 5 -> 30 km hver dag.

Krav til gjennomføring og dokumentasjon:

For å bekrefte at deltakeren har gjennomført påmeldte distanser skal det sendes en e-post til adressen [email protected] med skjermbilder fra et system med spor-tracking, som viser gjennomført distanse og hvilken dato denne er gjennomført på. Denne bekreftelsen skal være sendt til nevnte adresse senest søndag 29. august 2021.

Du kan gjennomføre marsjen når som helst fram til denne datoen. Ved påmelding med to distanser er det ikke krav om at begge skal være gjennomført på to påfølgende dager.

Startkontingent og premiering:

Deltakelse på virtuell marsj koster kr.200,- (20 €). Deltakermedalje sendes til hver enkelt per post i ettertid. Ikke mulig å få registrert årets deltakelse som IML-marsj.